Translate Rocket To English

Babylon 10

The most popular translation software

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

1. n, ракета, ракетен двигател.
II. attr, ракетен, реактивен.
III. v, 1. обстрелвам с ракети;
2. излитам право нагоре (и за птица).
IV. n, 1. бот: вечерница, нощна теменужка (Hesperis matronalis); изображение
2. бот: вид пикантнa салата (Eruca Sativa). изображениеTranslate the Bulgarian term rocket to other languages