Translate Translator To English

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

1. v, превеждам (от един език на друг);
2. тълкувам, обяснявам;
3. рад: препредавам, транслирам;
4. тех: извършвам транслационно движение;
5. църк: отивам направо на небето (без да умра).
translator, doer.Translate the Bulgarian term translator to other languages