Translation of Emoticon in English

Emoticon Translation

Babylon 10

The most popular translation software

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To

Emoticon Translation

Available on the following languages:
English Chinese (s) Arabic Spanish Dutch Portuguese Turkish Italian French German Japanese Hebrew Swedish Other languages
Emoticon in English
(Internet) type of icon in the shape of a face that show emotions and expressions like a human face (such as a smiley face)

Dictionary source: Babylon English-English
More: English to English translation of Emoticon
Emoticon in Chinese (s)
(国际网络上) 显示类似人的面目表情和情绪的图案, 例如 :-) 笑脸

Dictionary source: Babylon English-Chinese (S) Dictionary
More: English to Chinese (s) translation of Emoticon
Emoticon in Arabic
أيموتيكون, (الأنترنت) نةع من الصورة بشكل وجه تعبر عن الشعور (مثل وجه مبتسم)

Dictionary source: Babylon English-Arabic Dictionary
More: English to Arabic translation of Emoticon
Emoticon in Spanish
(Internet), especie de icono, símbolo en forma de cara con expresiones como el smile, por ejm. :< ó :>

Dictionary source: Babylon English-Spanish Dictionary
More: English to Spanish translation of Emoticon
Emoticon in Dutch
emoticon (op internet), geeft gevoelens en menselijke uitdrukkingen weer in vorm van gezichtsuitdrukking (zoals smily)

Dictionary source: Babylon English-Dutch Dictionary
More: English to Dutch translation of Emoticon
Emoticon in Portuguese
Emoticon, um símbolo gráfico usualmente formado com caracteres ASCII frequentemente usado dentro de mensagens transmitidas via computador para manifestar emoções em conversas pela rede (como o smiley)

Dictionary source: Babylon English-Portuguese Dictionary
More: English to Portuguese translation of Emoticon
Emoticon in Turkish
İfade, (İnternet) insan yüzü gibi duygu ve ifadeler gösteren yüz şeklinde ikon türü (gülen yüz gibi)

Dictionary source: Babylon English-Turkish Dictionary
More: English to Turkish translation of Emoticon
Emoticon in Italian
emoticon, tipo di icona su Internet raffigurante un viso umano e simboleggiante stati d'animo ed espressioni umane come (Smile)

Dictionary source: Babylon English-Italian Dictionary
More: English to Italian translation of Emoticon
Emoticon in French
émoticône (anglais:emoticon), sorte de logo ou de dessin en forme de visage reproduisant les émotions et les expression du visages (heureux, triste, etc...) voir smiley (Internet)

Dictionary source: Babylon English-French Dictionary
More: English to French translation of Emoticon
Emoticon in German
Emoticon (Internet), Typ eines Ikons in Form eines Gesichtes, das Ausdrücke und Emotionen eines menschlichen Gesichts zeigt (z.B. ein lachendes Gesicht)

Dictionary source: Babylon English-German Dictionary
More: English to German translation of Emoticon
Emoticon in Japanese
(インターネット上で)感情や顔の表情(笑顔など)を示す顔の形のアイコン

Dictionary source: Babylon English-Japanese Dictionary
More: English to Japanese translation of Emoticon
"emoticon" in Macintosh用語辞典


Dictionary source: アスキーデジタル用語辞典リンク(English to Japanese)
More: English to Japanese translation of Emoticon
Emoticon in Hebrew
אמוטיקון (באינטרנט), סוג של צלמית (אייקון) בצורת פרצוף המתארת רגשות והבעות פנים אנושיים (כמו סמיילי)

Dictionary source: Babylon English-Hebrew Dictionary
More: English to Hebrew translation of Emoticon
Emoticon in Swedish
ikon, (på Internet) typ av ansiktsliknande ikon som visar känslor och anisktsuttryck som ett mänskligt ansikte (såsom en smiley)

Dictionary source: Babylon English-Swedish Dictionary
More: English to Swedish translation of Emoticon
More Languages:
[top]
Emoticon in English
emoticon
/ee-moh'ti-kon/ an ascii glyph used to indicate an emotional state in electronic mail or news. although originally intended mostly as jokes, emoticons (or some other explicit humour indication) are virtually required under certain circumstances in high-volume text-only communication forums such as usenet; the lack of verbal and visual cues can otherwise cause what were intended to be humorous, sarcastic, ironic, or otherwise non-100%-serious comments to be badly misinterpreted (not always even by newbies), resulting in arguments and flame wars.


Dictionary source: hEnglish - advanced version
More: English to English translation of Emoticon
These are the little text-based faces and objects you often see in e-mail and online chat. They help give the reader a sense of the writer's feelings and what they mean in their writing. For example, the classic =) shows that the writer is happy about something or that he is has taken a message in good humor. The =P is used to show frustration, a feeling of irony, or in can be used to say "Whatever..." A @-->-->--- is supposed to be a long-stemmed rose, which you can use to show affection -- pretty lame if you ask me. For a list of more emoticons as well as some Internet acronyms, check out this page.


Copyright: Dictionary source: Glossary of Computer and Internet Terms
More: English to English translation of Emoticon
An emoticon ( or ), etymologically a portmanteau of emotion and icon, is a metacommunicative pictorial representation of a facial expression that, in the absence of body language and prosody, serves to draw a receiver's attention to the tenor or temper of a sender's nominal non-verbal communication, changing and improving its interpretation. It expresses — usually by means of punctuation marks (though it can include numbers and letters) — a person's feelings or mood, though as emoticons have become more popular, some devices have provided stylized pictures that do not use punctuation.

See more at Wikipedia.org...


Copyright: © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License Dictionary source: Wikipedia English - The Free Encyclopedia
More: English to English translation of Emoticon
Name for those little sideways smiling (and not-smiling!) faces in email messages and other postings. Also known as "smiley". For example: "just kidding" represented by ;-)
"I'm sad" represented by :-(
If you don't get it, turn your head sideways and look again ;-)

Dictionary source: WebGuest Web Glossary
More: English to English translation of Emoticon
Noun
1. a representation of a facial expression (as a smile or frown) created by typing a sequence of characters in sending email; ":-( and :-) are emoticons"
(hypernym) facial expression, facial gesture
(hyponym) smiley


Dictionary source: WordNet 2.0
More: English to English translation of Emoticon
/ee-moh'ti-kon/ n. [common] An ASCII glyph used to indicate an emotional state in email or news. Although originally intended mostly as jokes, emoticons (or some other explicit humor indication) are virtually required under certain circumstances in high-volume text-only communication forums such as Usenet; the lack of verbal and visual cues can otherwise cause what were intended to be humorous, sarcastic, ironic, or otherwise non-100%-serious comments to be badly misinterpreted (not always even by newbies), resulting in arguments and flame wars.

Hundreds of emoticons have been proposed, but only a few are in common use. These include:

:-)
`smiley face' (for humor, laughter, friendliness,occasionally sarcasm)
:-(
`frowney face' (for sadness, anger, or upset)
;-)
`half-smiley' (ha ha only serious);also known as `semi-smiley' or `winkey face'.
:-/
`wry face'

(These may become more comprehensible if you tilt your head sideways, to the left.)

The first two listed are by far the most frequently encountered. Hyphenless forms of them are common on CompuServe, GEnie, and BIX; see also bixie. On Usenet, `smiley' is often used as a generic term synonymous with emoticon, as well as specifically for the happy-face emoticon.

It appears that the emoticon was invented by one Scott Fahlman on the CMU bboard systems sometime between early 1981 and mid-1982. He later wrote: "I wish I had saved the original post, or at least recorded the date for posterity, but I had no idea that I was starting something that would soon pollute all the world's communication channels." [GLS confirms that he remembers this original posting].

Note for the newbie: Overuse of the smiley is a mark of loserhood! More than one per paragraph is a fairly sure sign that you've gone over the line.

Dictionary source: Jargon File
More: English to English translation of Emoticon

A grouping of characters used to represent emotion in electronic messages, e.g., :-) for a smile, :-( for a frown, %^P for someone who needs professional counseling.

Dictionary source: Internet PR glossary
More: English to English translation of Emoticon
Fear of symbolism

Dictionary source: Phobia
More: English to English translation of Emoticon
"Art" form composed of punctuation. Sometimes used in E-mail or usenet news postings to reduce ambiguity or to entertain. Examples include the plain smiley, ":-)", the winking smiley, ";-)", etc. See also Smiley


Dictionary source: Internet Glossary
More: English to English translation of Emoticon
representation of a facial expression made with the characters of a qwerty keyboard, for example (viewed sideways) :-) happy, :-( sad, ;-) a wink (from "emot(ion)" + "icon")

Dictionary source: Australian Slang
More: English to English translation of Emoticon
Little symbols assembled by using the computer keypad to represent faces, the smiley and all its variants. Used in chatgroups.

Dictionary source: Website design & Internet terms
More: English to English translation of Emoticon
Emoticon in Chinese (s)
[E] emoticon (n) [P] [C] 感情符号

Dictionary source: English-Chinese (S) Dictionary
More: English to Chinese (s) translation of Emoticon
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Emoticon in Arabic

COMPUTER
ايقونه عاطفة .

Dictionary source: English Arabic Dictionary
More: English to Arabic translation of Emoticon
Emoticon in Spanish
emoticon - icono emotivo
:-) gracioso, feliz
:-O sorprendido
:-I indiferente
|-O aburrido
:-( triste


Dictionary source: English_Spanish by Jaime Aguirre
More: English to Spanish translation of Emoticon
icono gestual

Dictionary source: English Spanish Dictionary
More: English to Spanish translation of Emoticon
(n.) = sonrisa.

Def: En Internet, combinación de caracteres y números que si se miran torciendo la cabeza hacia la izquierda representan expresiones faciales que indican el estado emocional del que los escribe: tristeza :-(, alegría :-), guiño ;-), aburrimiento :-0, regañando :-<, etc. Proviene de la combinación de emotion (emoción) y icon (símbolo).
Ex: To view a smiley face or emoticon, tilt your head to the left, or the image to the right, until the left-hand side is at the top.


Dictionary source: English Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 7.7
More: English to Spanish translation of Emoticon
Emoticon in Portuguese
ícone de emoções
Livros de IK

Dictionary source: Ivo Korytowski's English-Portuguese Translator's Dictionary
More: English to Portuguese translation of Emoticon
São pequenos conjuntos de caracteres ASCII que pretendem transmitir uma emoção ou estado de espírito. Os mais conhecidos sao: :-) ou :) :-( ou :( ;-) ou ;)

Dictionary source: English-Portuguese Telecommunication Dictionary
More: English to Portuguese translation of Emoticon
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Emoticon in Vietnamese

◊ Trong thư điện tử và các nhóm tin máy tính, đây là hình các khuôn mặt nằm ngang tạo ra bằng các ký tự của chuẩn ASCII dùng để đưa một thông báo vào đúng ngữ cảnhDictionary source: English Vietnamese Dictionary
More: English to Vietnamese translation of Emoticon
Emoticon in Catalan
s emoticona
Internet
Def. del Termcat: Símbol gràfic format a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza en els missatges de correu electrònic i les tertúlies per a transmetre estats d'ànim.

Dictionary source: English Catalan Neologism Dictionary
More: English to Catalan translation of Emoticon
s INTERNET emoticona. Def. del Termcat: Símbol gràfic format a partir de caràcters ASCII que generalment representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els correus electrònics o en les tertútiles.

Dictionary source: English Catalan IT Dictionary
More: English to Catalan translation of Emoticon
s emoticona
Internet
Def. del Termcat: Símbol gràfic format a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza en els missatges de correu electrònic i les tertúlies per a transmetre estats d'ànim.

Dictionary source: English Catalan Dictionary
More: English to Catalan translation of Emoticon
Emoticon in Croatian
emocija i sličica

Dictionary source: English Croatian Dictionary(Igaly)
More: English to Croatian translation of Emoticon
mrežna mimika

Dictionary source: English Croatian Dictionary(Mijic)
More: English to Croatian translation of Emoticon
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Emoticon in Persian
شکلک هايي در اينترنت

Dictionary source: English Persian Computer Encyclopedia
More: English to Persian translation of Emoticon
Emoticon in Swahili
kikaragosi

Dictionary source: English-Kiswahili IT Dictionary
More: English to Swahili translation of Emoticon