Translation of Internet explorer in English

Internet explorer Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To

Internet explorer Translation

Available on the following languages:
English Chinese (s) Arabic Spanish Dutch Portuguese Turkish Italian French German Japanese Hebrew Swedish Other languages
Internet explorer in English
Internet browser manufactured by Microsoft

Dictionary source: Babylon English-English
More: English to English translation of Internet explorer
Internet explorer in Chinese (s)
Internet Explorer, 微软公司生产的网络浏览器

Dictionary source: Babylon English-Chinese (S) Dictionary
More: English to Chinese (s) translation of Internet explorer
Internet explorer in Arabic
متصفح الانترنت, متصفح انترنت من صنع شركة ميكروسوفت

Dictionary source: Babylon English-Arabic Dictionary
More: English to Arabic translation of Internet explorer
Internet explorer in Spanish
Explorador del Internet de Microsoft

Dictionary source: Babylon English-Spanish Dictionary
More: English to Spanish translation of Internet explorer
Internet explorer in Dutch
internetzoeker (van microsoft)

Dictionary source: Babylon English-Dutch Dictionary
More: English to Dutch translation of Internet explorer
Internet explorer in Portuguese
nome dado ao browser da Microsoft (para a Internet)

Dictionary source: Babylon English-Portuguese Dictionary
More: English to Portuguese translation of Internet explorer
Internet explorer in Turkish
İnternet Gezgini, Microsoft tarafından üretilen ağ tarayıcısı

Dictionary source: Babylon English-Turkish Dictionary
More: English to Turkish translation of Internet explorer
Internet explorer in Italian
Internet Explorer, browser Internet prodotto dalla società Microsoft

Dictionary source: Babylon English-Italian Dictionary
More: English to Italian translation of Internet explorer
Internet explorer in French
Internet explorer, explorateur internet de Microsoft

Dictionary source: Babylon English-French Dictionary
More: English to French translation of Internet explorer
Internet explorer in German
Internetbrowser von Microsoft

Dictionary source: Babylon English-German Dictionary
More: English to German translation of Internet explorer
Internet explorer in Japanese
インターネットエクスプローラ, マイクロソフト社によって製造されたインターネットブラウザー

Dictionary source: Babylon English-Japanese Dictionary
More: English to Japanese translation of Internet explorer
"Internet Explorer" in Glossary Help


Dictionary source: アスキーデジタル用語辞典リンク(English to Japanese)
More: English to Japanese translation of Internet explorer
Internet explorer in Hebrew
אינטרנט אקספלורר, דפדפן האינטרנט של מיקרוסופט

Dictionary source: Babylon English-Hebrew Dictionary
More: English to Hebrew translation of Internet explorer
Internet explorer in Swedish
Internet Explorer, webbläsare tillverkad av Microsoft

Dictionary source: Babylon English-Swedish Dictionary
More: English to Swedish translation of Internet explorer
More Languages:
[top]

Internet explorer Translation On Other Language:

English Greek Arabic Spanish Russian Croatian Persian Serbian Albanian
Internet explorer in English
internet explorer
(ie, msie) microsoft's free world-wide web browser for microsoft windows, windows 95, windows nt , and macintosh. internet explorer is the main rival to netscape navigator (which runs on many more platforms). both support the same core features and offer incompatible extensions.


Dictionary source: hEnglish - advanced version
More: English to English translation of Internet explorer
Internet Explorer (formerly Microsoft Internet Explorer and Windows Internet Explorer, commonly abbreviated IE or MSIE) is a series of graphical web browsers developed by Microsoft and included as part of the Microsoft Windows line of operating systems, starting in 1995. It was first released as part of the add-on package Plus! for Windows 95 that year. Later versions were available as free downloads, or in service packs, and included in the Original Equipment Manufacturer (OEM) service releases of Windows 95 and later versions of Windows.

See more at Wikipedia.org...


Copyright: © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License Dictionary source: Wikipedia English - The Free Encyclopedia
More: English to English translation of Internet explorer
Web browser from Microsoft.

Dictionary source: WebGuest Web Glossary
More: English to English translation of Internet explorer
Microsoft’s  web browser software. Freely available.

Dictionary source: Website design & Internet terms
More: English to English translation of Internet explorer
Internet explorer in Greek
Tech. H ITU (International Telecommunication Union) αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ITU ιδρύθηκε το 1865 και αποτελεί υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών από το 1947. Η ITU είναι υπεύθυνη για την υιοθέτηση κανόνων και προτύπων σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Dictionary source: English-Greek Technical Dictionary
More: English to Greek translation of Internet explorer
Ουσ. πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο κατασκευασμένο από την Microsoft (H/Y)

Dictionary source: English - Greek Dictionary
More: English to Greek translation of Internet explorer
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Internet explorer in Arabic

COMPUTER
مستكشف الإنترنت.

Dictionary source: English Arabic Dictionary
More: English to Arabic translation of Internet explorer
Internet explorer in Spanish
Explorador de Internet (de Microsoft)

Dictionary source: English Spanish Computer Dictionary
More: English to Spanish translation of Internet explorer
= Explorador de Internet.
Ex: Internet Explorer was rated as having a slight edge at 83 per cent over Netscape Navigator at 79 per cent.

Dictionary source: English Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 7.7
More: English to Spanish translation of Internet explorer
Internet explorer in Russian
«Интернет Эксплорер», «сетевой исследователь», популярный браузер


Dictionary source: English-Russian Computer Dictionary
More: English to Russian translation of Internet explorer
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Internet explorer in Croatian
internet explorer

Dictionary source: English Croatian Dictionary(Mijic)
More: English to Croatian translation of Internet explorer
Internet explorer in Persian
کاوشگر اينترنت
مطلب مرتبط
جهت اتصال به اينترنت شما بايست حتما" از يك شركتي Account داشته و با وارد نمودن نام كاربر ، رمز ورود يا شناسايى و شماره تلفن شركت مربوطه از طريق dial up networking ( كه در Start>Programs>Accessories>Communications>Dial up Networking قرار دارد) ابتدا به شبكه وصل شويد و بعد از اتصال به شبكه ميتوانيد با كليك روي Internet explorer سراغ صفحات اينترنت برويد ولي اگر در شركت ،سازمان و موسسه اي ميباشيد كه درون شبكه قرار دارد و شبكه به اينترنت وصل است شما كافي است مستقيما" روي Icon اينترنت كليك كرده و به اينترنت وصل شويد


Dictionary source: English Persian Computer Dictionary
More: English to Persian translation of Internet explorer
کاوشگر اينترنت
يکي از قويترين مرورگرها که بيشترين استفاده را ميان کاربراي دارد.

Dictionary source: English Persian Modem Errors Reference
More: English to Persian translation of Internet explorer
يکي از قويترين مرورگرها که بيشترين استفاده را ميان کاربراي داردبراي اجراي آن فايل Start menu>Programs>Internet explorer را اجرا کنيد

Dictionary source: English Persian Computer Encyclopedia
More: English to Persian translation of Internet explorer
Internet explorer in Serbian
Internet Pretrazivaci

Dictionary source: English Serbian Dictionary
More: English to Serbian translation of Internet explorer
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Internet explorer in Albanian
['intënet ik'splo:rë] eksplorues (shpletues) interneti (Shfletuesi Internet Explorer është prodhim i kompanisë Microsoft. Atë mund të zbrisni (inçizoni) falas nga veb-sajti i Microsoft.
Në pjesën e sipërme të dritares paraqitet emri i faqes së hapur. Nën të, gjendet menyja kryesore, e përbërë nga nënmenytë standarde:
File, Edit, View, Favorites, Tools dhe Help. Nën menynë gjendet shiriti i veglave per navigim, që i përmban komandat që përdoren më së shpeshti gjatë punës në internet:
Back (kthim pas) - ktheheni në faqen paraprake,
Forward (përpara) - pasi që të ktheni pas, mund të shkoni edhe përpara, te faqet që i keni hapur më pare,
Stop - ndërpreni aktivitetin e shfletuesit, respektivisht ndërprisni hapjen e faqes,
Refresh - hapje e sërishme e faqes. Këtë komandë e përdorni kur doni ta freskoni përmbajtjen e faqes, nëse në ndërkohë është bërë ndonjë ndryshim në të. Atëherë Internet Explorer përsëri vendos kontakt me veb-serverin dhe e hap faqen e kërkuar,
Home - paraqet faqen e parë, e cila është përcaktuar të jetë e tillë nga shfrytëzuesi,
Search - komandë për kërkim të veb-faqeve dhe dokumenteve, në emrin e të cilëve gjendet ndonjë fjalë ose shprehje,
Favorites - listë e faqeve të preferuara. Kur klikoni në këtë tast, paraqitet ose zhduket paneli i veb-adresave të veb-sajteve më të preferuara,
History - paraqet hiperlinqet e faqeve që keni vizituar periudhën e kaluar (ditën, javën, muajin ose vitin),
Mail -punë me postë elektronike, Pr/nf-printim i dokumentit që keni hapur, Edit - ndryshime në dokument ose ne veb-faqe.
Nën shiritin me vegla per navigim gjendet rubrika per adresa Address, që ka edhe meny me listë të faqeve të vizituara. Nëse hapni faqe që nuk keni vizituar më pare, në rubrikën per adresa e shënoni adresën e asaj faqeje. Në anën e djathtë të rubrikës per adresa gjenden ikonat Go (komandë per ta hapur faqen që kërkoni në rubrikën për adresa) dhe Links» (listë me hiperlinqe per te faqet që i vizitoni shpesh).
Kur do ta dini se në ndonjë moment të caktuar Internet Explorer hap ndonjë faqe apo është joaktiv? Përgjigjen mund ta gjeni në katrorin me flamur, në këndin e sipërm të djathtë të dritares. Nëse flamuri valon, atëherë është aktiv, e nëse jo, atëherë shfletuesi nuk është aktiv. Aktivitetin çdoherë mund ta ndërprejmë me tastin Stop.
Në çdo kohë mundeni paralelisht të punoni me më shumë Internet Explorer dritare të hapura.Dictionary source: English-Albanian Dictionary (Bujar.S)
More: English to Albanian translation of Internet explorer