Translate Act To Dutch

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
assume
bylaw
custom
doings
exploit
functioning
guise
handiwork
introduction
jus
lex
moves
number
overproduce
put on
quit
run
swing
turn
upstage
works

handelen, optreden; zich gedragen, toneelspelen, een rol spelen
handeling; daad; akte; wet; nummer, bedrijf


doen, bezig zijn, ageren, handelen

telefoonconferentieterminal


Translate the English term Act to other languages