Translate Sound To Dutch

Babylon 10

The most popular translation software

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

gezond en wel; aanspreekbaar; diep; gevestigd; ontwikkeld; zeker; rechtvaardig; geloofwaardig; sterk
klinken; peilen, polsen; laten horen; horen; uitspreken
geluid; klank; zeeëngte; uitspraak; medisch instrument


kleppen, overgaan, klinken, gaan

geluid; klank peilen


Translate the English term Sound to other languages