Translate LEO To Polish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateLew m to be Leo być spod znaku Lwa


Leon (imię męskie); lew (w zodiaku) system komunikacji satelitarnej okrążający ziemię na stosunkowo niskiej wysokości i jest używany w telefonii komórkowej


Translate the English term LEO to other languages