Translate Ill To Polish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
atrocity
boding
criminal
dreary
evilly
foreboding
grievance
hurtful
invalid
lowering
mischief
outrage
portentous
rude
syndrome
toxin
uselessly
vicious
wrongly

adj (person ) chory I feel ill. (effects ) szkodliwy Did you suffer any ill effects when you had your blood transfusion? (evil ) zło nt Good is inextricably mixed with ill. (trouble ) dolegliwość f ...the necessary ills of old age. adv to speak/think ill of sb źle o kimś mówić/myśleć to be taken ill (nagle) zachorować (perf) ill-advised adj nierozważny , nierozsądny I think he was ill-advised to put his suggestions down on paper. ill-at-ease adj skrępowany He was ill at ease with people whom he didn't understand. ill-considered adj nie przemyślany ill-disposed adj ill-disposed toward sb/sth nieprzychylnie nastawiony do kogoś/czegoś


Lenistwo jest matką wszystkich prawie.
Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi.
Cf. IDLENESS is the mother of all vice.

chory

chory; złynieszczęście; szkodaz turdnościę; źle; niewystarczająco; niewygodnie


Translate the English term ill to other languages