Translate Sorry To Polish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
ashamed
beneath one
crummy
dismal
gutter
humorless
infra dig
joyless
low-minded
miserable
outrageous
poor
rueful
stark
trumpery
unsmiling
vile
wretched

adj (condition ) opłakany This chair is in a rather sorry state. (sight ) pożałowania godny to be sorry żałować sorry! przepraszam! sorry? słucham? to feel sorry for sb współczuć komuś I'm sorry to hear that przykro mi to słyszeć to be sorry about sth przepraszać (przeprosić perf ) za coś I'm sorry about the coffee on your bedspread. what a sorry sight you are! wyglądasz jak półtora nieszczęścia! sort (type ) rodzaj m There were five different sorts of biscuits. (make : of coffee ) gatunek m (make : of car ) marka f vt (also: sort out : papers, belongings ) segregować (posegregować perf ) Minnie was alone in the post office, sorting mail. (also: sort out : problems ) rozwiązywać (rozwiązać perf ) I need to get my own problems sorted out. (COMPUT ) sortować (posortować perf ) what sort do you want? jaki rodzaj Pan/Pani sobie życzy? what sort of car? samochód jakiej marki? I'll do nothing of the sort! nic podobnego nie zrobię! all sorts of reasons najróżniejsze powody it's sort of awkward (inf ) to tak jakoś niezręcznie


przepraszający; żałujący


Translate the English term sorry to other languages