Translate Toolbar To Polish

Babylon 10

The most popular translation software

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatepasek narzędziowy


(komput.) listwa narzędziowa, linia, umieszczona zwykle u góry ekranu, zawierająca wskazówki do użycia programu


Translate the English term toolbar to other languages