Translate Sound To Swedish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

frisk; hel; sund; djup; grundlig, ordentlig; förnuftig, klok; vid sina sinnens fulla bruk; säker, stabil; pålitlig; stark
låta; säga ifrån; uttala; ge ett intryck; ljuda, blåsa (i trumpet etc.); klinga, tona; undersöka; mäta vattendjup; loda
ljud, läte; ton; skall; sond (kirurgiskt instrument); sund (sjö)


ljud, ton, läte; fast, frisk; ljuda~ absorptive; ljuddämpande
~ attenuation; ljuddämpning
~ damper; ljuddämpare
~ damping; ljuddämpning
~ wave; ljudvåg

resund


Translate the English term Sound to other languages