Translate Extend To Swedish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
award
bulk
crescendo
dwell on
expand
flatten
grant
huff
issue
jut
keep up
live on
multiply
overrun
pyramid
run out
swell
tumefy
up
vouchsafe
widen
yield

räcka, sträcka sig; förlänga, utvidga; sträcka; ge


förlänga, skarva, utvidga förlängning, utvidgning, skarvstycke~ piece; skarvstång
~ pipe; förlängningsrör
~ rod; skarvstång, förlängningsstång
lateral ~; dilatation, utvidgning
transverse ~; tvärgående töjning grad=utsträckning, omfattning, vidd

utbreda, utsträcka, sträcka


Translate the English term extend to other languages