Translate Gay To Swedish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

glad, munter
homosexuell, bög (slang) (man som tycker om män, dras sexuellt till det egna könet)


homosexuell, ljus, glättig


Translate the English term gay to other languages