Translate Act To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
assume
bylaw
custom
doings
exploit
functioning
guise
handiwork
introduction
jus
lex
moves
number
overproduce
put on
quit
run
swing
turn
upstage
works

davranmak, hareket etmek; oynamak, numara yapmak, numarası yapmak,rol yapmak, rol oynamak; etki etmek; görevini yapmak
hareket, davranış, amel, fiil; oyun, numara, rol, perde [tiy.]; eylem; kanun, yasa, resmi yazı; cinsel ilişki


v.hareket et:n.hareket

hareket etmek, davranmak; (rol) oynamak; etki yapmak, etkilemek; rol yapmak, etkilemek, numara yapmak; harekete geçmek yapilan sey, is, davranis, edim; kanun, yasa; perde, sahne; numara, rol, ayak

"i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. 1. rol yapmak, oynamak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, davranışta bulunmak. 4. on/upon kim. -e etkimek. 5. k. dili numara yapmak, yalandan yapmak: He isn´t really ill; he´s just acting. Gerçekten hasta değil; numara yapıyor. "

edim

hareket,iş,fiil;belge;kanun,yasa

i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. 1. rol yapmak, oynamak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak,

v.hareket et:n.hareket


Translate the English term Act to other languages