Translate Kazakh To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateKazak, Kazakistanlı veya Kazakistan'da ikamet eden kimse; Kazakistan'da yaşayan göçebe müslüman halkın bir üyesi
Kazakça, Kazakistan'da konuşulan bir Türk lisanı (ayrıca Çin, Afganistan, Türkiye, İran ve Moğolistan'da da konuşulmaktadır)
Kazak, Kazakistan'ın veya Kazakistan'la ilgili, Kazak dilinin veya Kazak dili ile ilgili, Kazak halkının veya Kazak kültürünün, Kazak halkı veya Kazak kültürü ile alakalı
kazak, kazak dili
kazak


kazak

i., s. 1. Kazak. 2. Kazakça.

i., s. 1. Kazak. 2. Kazakça.

kazak


Translate the English term Kazakh to other languages