Translate Poetry To Turkish

Babylon 10

The most popular translation software

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

şiir, nazım, şiir sanatı, şiirler


şiir

siir, kosuk; siir sanati; siirler; siirsel güzellik

i. 1. şiir, koşuk, nazım. 2. şiir sanatı. 3. şiirler. 4. şiirsellik.

i. 1. şiir, koşuk, nazım. 2. şiir sanatı. 3. şiirler. 4. şiirsellik.

şiir


Translate the English term Poetry to other languages