Translate Poetry To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

şiir, nazım, şiir sanatı, şiirler


şiir

siir, kosuk; siir sanati; siirler; siirsel güzellik

i. 1. şiir, koşuk, nazım. 2. şiir sanatı. 3. şiirler. 4. şiirsellik.

i. 1. şiir, koşuk, nazım. 2. şiir sanatı. 3. şiirler. 4. şiirsellik.

şiir


Translate the English term Poetry to other languages