Translate Quotes To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatetırnak işareti
alıntı yapmak, aktarmak, yinelemek, tekrar etmek, piyasa fiyatını bildirmek, fiyatlandırmak, alıntı vermek, tırnak içine almak
aktarılan söz, yineleme, başkasının sözünü tekrarlama


alıntılar


Translate the English term Quotes to other languages