Translate Voice To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
mute
organ
aye
burden
crooner
drone
expression
franchise
guttural
herald
instrument
locution
nod
put forth
right to vote
syllable
turn
utterance
vowel
words
yodeler

söylemek, ifade etmek, dile getirmek, akort etmek, ses çıkarmak
ses, söz, ifade, fikir, düşünce, ses kalitesi, şarkı sesi, ses tonu, çatı [dilb.]


v.ifade et:n.ses

ses; düsünce, fikir; çati; dile getirmek, söylemek

"i. 1. ses, seda: the human voice insan sesi. 2. söz hakkı, konuşma yetkisi: The workers want a voice in the company´s management. İşçiler şirketin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar. 3. dilb. çatı: active voice etken çatı. passive voice edilgen çatı. 4. sözcü. f. 1. anlatmak, ifade etmek, dile getirmek. 2. ses tellerini titreştirerek oluşturmak; ötümlüleştirmek. "

Ağızdan çıkan ve konuşma organları tarafından meydana getirilen ses, vox.

Ses ses

ses

i. 1. ses, seda: the human voice insan sesi. 2. söz hakkı, konuşma yetkisi: The workers want a voice in the company´s management. İşçiler

ses(IBM)

v.ifade et:n.ses


Translate the English term voice to other languages