Translation of Trésor in French

Trésor Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To

Trésor Translation

Available on the following languages:
English Other languages
Trésor in English
treasure, thesaurus, exchequer, treasury

Dictionary source: Babylon French-English Dictionary
More: French to English translation of trésor
More Languages:
[top]

Trésor Translation On Other Language:

Greek English German Turkish Italian Persian Bulgarian Finnish
Trésor in Greek
θησαυρός (ο) θησαυρός (ο)

Dictionary source: Tapsis French Greek Dictionary
More: French to Greek translation of trésor
Trésor in English
treasure

Dictionary source: French-English Online Dictionary
More: French to English translation of trésor
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Trésor in German
Finanzbehörde;Fiskus;Geldschrank;Schatz;Schatzkammer;Schatzkammeramt

Dictionary source: ADO's French German Dictionary
More: French to German translation of trésor
Trésor in Turkish
[le] gömü, hazine, define

Dictionary source: French - Turkish Dictionary (M. Yildiz)
More: French to Turkish translation of trésor
Trésor in Italian
s. m. - tesoro

Dictionary source: French Italian Dictionary
More: French to Italian translation of trésor
Trésor in Persian

ganj
ganj-ine !
xezâna

Dictionary source: French Persian Dictionary
More: French to Persian translation of trésor
Trésor in Bulgarian
m. (gr. trйsauros) 1. съкровище, богатство; le ~ йtait dans le coffre съкровището беше в сандъка; 2. разш. местонаходище на съкровище; 3. хазна; ~ public обществена хазна; 4. прен. ценност, богатство; съкровище; 5. музей в близост до църква, в който се съхраняват ценни предмети; 6. заглавие на известни произведения (най-вече на енциклопедии, речници и др.).

Dictionary source: French-Bulgarian Dictionary
More: French to Bulgarian translation of trésor
Trésor in Finnish
aarre, arvostaa

Dictionary source: French-Finnish Dictionary
More: French to Finnish translation of trésor