Translation of Smecz in Polish

Smecz Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To
More Languages:
[top]

Smecz Translation On Other Language:

English
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Smecz in English
u -e)(gen pl -ów) m ( SPORT)smassmętny adj ( książk)cheerlessmoczek ( -ka -ki)(instr sg -kiem) m dummy (BRIT),pacifier (US),comforter (US) ( na butelkę)teasmog ( -gu -gi)(instr sg -giem) m smosmok ( -ka -ki)(instr sg -kiem) m dragosmoking ( -gu -gi)(instr sg -giem) m dinner jacket (BRIT),tuxedo (US) smoła ( -oły -oły)(dat sg -ole) (gen pl -ół) f tar czarny jak smoła pitch-black ruszać się jak mucha w smole ( pot)to move at a snail's pace

Dictionary source: Polish English Dictionary
More: Polish to English translation of smecz