Translation of Ínfula in Spanish

Ínfula Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To
More Languages:
[top]

Ínfula Translation On Other Language:

Bulgarian Catalan
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
ínfula in Bulgarian
 f 1) всяка една от двете широки ленти, висящи от митрата на епископите; 2) pl прен. високомерие, надменост, тщеславие; darse ~s прен. високомерен съм, надменен съм.

Dictionary source: Spanish Bulgarian Dictionary
More: Spanish to Bulgarian translation of ínfula
ínfula in Catalan
ínfula

Dictionary source: Castilian Catalan Dictionary
More: Spanish to Catalan translation of ínfula