Translate Amuse To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
animate
beguile
convulse
divert
exhilarate
fleet
interest
kill
occupy
please
quicken
relax
solace
titillate
wow

[ë'mju.z] vt 1. dëfrej, argëtoj, zbavis; keep sb amused argëtoj dikë. 2. bëj për të qeshur, argëtoj; we were amused to learn that... ne u kënaqëm kur morëm vesh se...


zbavis, argëtoj


Translate the English term amuse to other languages