Translate Amusement To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

kënaqësi


[ë'mju:zmënt] n 1. dëfrim, zbavitje, argëtim; for amusement për t'u zbavitur. 2. vend argëtimi; mjet argëtimi.

there are plenty of amusements here [ðeë a: 'plenti ëv ë'mju:zmënt hië] këtu ka shumë argëtime (kinema, ndeshje futbolli etj)
amusement arcade [ë'mju:zmënt a:'keid] n. Br. sallë argëtimesh, sallë lojrash elektronike
amusement park [ë'mju:zmënt pa:k] n. amer. park lojerash; qendër argëtimesh

zbavitje, argëtim


Translate the English term amusement to other languages