Translate Hops To Dutch

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatespringen, huppen
hup, sprong; (internet) hop, plaats van met elkaar aangesloten zijn van computers op het netwerk (via welke bericht verder doorgegeven wordt)Translate the English term Hops to other languages