Translate P-day To Dutch

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateP-day, tijd waarop productie van legeruitrustingproducten gelijk staat aan vraag naar deze productenTranslate the English term P-day to other languages