Translate Yahoo To Dutch

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translateeen grof persoon, grof iemand; naam van sterke populaire zoekeenheid op internet
Internet media bedrijf dat een online navigatiegids aan Web aanbiedt
afstammeling van grove bevolking uit Swift's verhaal "Gulliver's Travel"
jippie! (uitdrukking van blijdschap of opwinding)Translate the English term yahoo to other languages