Translate Compromised To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translategizliliği ihlal edilmiş, karşılıklı ödünler vererek anlaşmaya varılan; optimal bir şekilde çalışamayan
uzlaştırmak, ara bulmak, uzlaşmak, anlaşmak, gölge düşürmek, riske atmak


GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLMİŞ:İçindeki bilgi, tamamen veya kısmen, yetkisiz bir kimseye duyurulmuş veya duyurulma tehlikesi geçirilmiş gizlilik dereceli malzemeye uygulanan bir terim. Ayrıca bakınız: "classified matter".


Translate the English term Compromised to other languages