Translate Control area To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatekontrol bölgesi, dikkatli bir şekilde düzenlenen yer


HAVA KONTROL SAHASI:Yeryüzünün üzerinde belirli bir sınıra kadar uzanan kontrollü bir hava sahası.


Translate the English term Control area to other languages