Translate Intermediate force planning level To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateARA KUVVET PLANLAMA SEVİYESİ:Yığınağı cari kuvvetten planlama kuvvetine çıkartmak üzere planlama. Kuvveti geliştirme esnasında saptanmış kuvvet seviyesi. Ara kuvvet planlama seviyesi makul bir başarı teminatı altında strateji yapmaya yeterli değildir ve bunun neticesi olarak planlama kuvveti olarak alınamaz. Bak. "current force", "force", "minimum risk force", "planning force", "programmed forces".Translate the English term Intermediate force planning level to other languages