Translate O&m To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translateo, ya, hey
sıfır
oksijen, normalde renksiz kokusuz ve tatsız doğada en bol bulunan ve yaşam için vazgeçilmez ametal iki moleküllü element
ile ilgili, -e ait


ünlem Ey: O poet! Ey şair!

kıs. Ocean, October.


Translate the English term O&m to other languages