Translate Aeroembolism To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatehava amboli, atmosferik basıncın ani düşüşünün neden olduğu ağrılar (uçuş sırasında olduğu gibi)


hava embolisi

hava embolisi

Dağlara sür'atle çıkıldığı zaman kanda ve dokularda azot kabarcıklarının yer alması hali, aeroembolizm, hava ambolisi.

hava embolisi

HAVA EMBOLİSİ:Basınç elbisesi veya basınçlı kabinden faydalanmadan yapılan yüksek irtifa uçuşlarında olduğu gibi, alçak irtifa basıncına maruz kaldıktan sonra vücut dokusunda, kanda ve omurilikte gaz (özellikle azot) kabarcıklarının teşekkülü. Bu hal; isilik -veya ciltte başka bir tahriş duygusu-, mafsallarda, göğüste ağrı veya sinir iltihaplarıyla kendini belli eder. Aynı hal, suya dalışlarda ve cerrahi ameliyatlarda da görülebilir. Buna genel olarak, "bends" denir.

hava embolisi


Translate the English term aeroembolism to other languages