Translate Air mass To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

hava kitlesi, kalıcı ısı derecesi ve basınç sağlayan hava bölmesi


hava kütlesi

hava kütlesi

HAVA KÜTLESİ

HAVA KİTLESİ:Her hava tabakasındaki muhtelif kısımlarda az çok benzer özellikler taşıyan geniş bir hava kitlesi.

hava kütlesi


Translate the English term air mass to other languages