Translate Anchor To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
attach
burrow
cramp
drop anchor
ensconce
fluke
gyve
hopple
inhabit
knit
locate
move
nest
put in irons
rope
support
trim

çapa, demir, lenger; güven kaynağı, dayanak noktası; sunucu (haber); açık oturum yöneticisi
demirlemek, demir atmak; sağlama bağlamak; sunuculuk yapmak; açık oturum yönetmek


ankraj demiri

bağlantı


v.demir at:n.çapa

çapa, demir, lenger; güven veren sey, kimse, güven kaynagi, çapa atmak, demirlemek, lenger atmak; sikica tutturmak, sikaca baglamak; sikica baglanmak, tutmak

i. demir, çapa, lenger.

Çengel, Çapa

HTML dosyalarında kullanılan "anchor" aktif döküman içinde başka bir bölgeye gitmek veya bambaşka bir sayfaya dallanmak için kullanılır.
(Genellikle altı çizili mavi bir metin şeklindedir.)

DEMİR:Bakınız: "sinker".

i. demir, çapa, lenger.

v.demir at:n.çapa


Translate the English term anchor to other languages