Translate Anticipated To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translateumulan, beklenile, öngörülen, tahmin edilen, zihinde canlandırılmış
önceden görmek, ummak, beklemek, tahmin etmek, geleceği görmek; önce davranmak, söylenmeden yapmak, önceden yapmak, sezmek


v.um:adj.umulan

umulan

umulan, beklenen

v.um:adj.umulan


Translate the English term anticipated to other languages