Translate Interface To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate



Related Terms:
articulation
butt
cutoff
dovetail
extremity
frontier
hip
juncture
knuckle
lower limit
mortise
neck
pivot
rabbet
symphysis
toggle
upper limit
wrist

arayüzey, interfaz


arayüz

arayüz

arayüzey, arabirim, arayüz

i. 1. arayüzey. 2. bilg. arabirim.

Ara Birim, Ara Yüz arabirim Ara Birim (Mint Hardver Elem) Ara Birim (Mint Szoftver Elem)

Ara birim. Bilgisayarın bir bölümünden başka bir bilgisayara veya harici bir cihaza (printer, monitör veya modem gibi) bilgi iletişiminin kanalize edildiği yer.For parameters on a connection request, a specific set of methods and properties implemented on a medium that a filter connection uses to communicate, such as a specific set of IOCTL s.

arabag, arabirim, arayuz arabaglamak, arayuzlemek

ARAYÜZ

koordine etmek, koordinasyon

arayüzey

ORTAK YÖN:İki veya daha fazla benzer veya benzer olmayan komuta ve kontrol sistemleri alt sistemlerinde müşterek bir sınır veya nokta veya gerekli bilgi akışının karşısında veya bünyesinde meydana geldiği diğer mevcutlar. Bak. "data system interface".

i. 1. arayüzey. 2. bilg. arabirim.

arabirim(IBM)(MS)(MAC) arayüz(MAC)

ara birim,arayüz


Translate the English term interface to other languages