Translate Shadow To Turkish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
awning
butt
cut
dye
eye
fresco
gumshoe
husks
intimation
jumble
lurk
mystify
nuance
overshadow
pussyfoot
rung
sweepings
type
unsubstantiality
votary
wraith
zombie

gölgelemek, karartmak, gölge gibi takibetmek, izlemek, hayal etmek, tasavvur etmek, belli etmek
gölge, karanlık, karartı, siluet, hayal, hayalet, zerre, iz, can yoldaşı, peşinden ayrılmayan hayvan, hüzün, keder, rahatsız eden duygu, koruma, kayırma


gölgeli

v.gölgele:n.gölge

gölge, karanlik; keder, hüzün; iz, eser; hayalet, ruh; zerre, nebze; ayrilmaz arkadas, gölge; koruma, himaye, gölgelendirmek, gölgelemek, gölgesiyle örtmek, karartmak; gölgesi gibi izlemek, gizlice izlemek, gözetlemek, pesinden ayrilmamak, gölgesi olmak

i. 1. gölge: The shadows of the trees had begun to lengthen. Ağaçların gölgeleri uzamaya başlamıştı. 2. (of) zerre kadar, en ufak bir ...: There´s not a shadow of justification for what he´s doing. Yaptığını haklı çıkaracak en ufak bir sebep yok. f. 1. gölgelemek, gölge etmek, gölgelendirmek. 2. gölgelendirmek, bozmak. 3. gizlice takip etmek.

1. Normal rengini kaybetmiş soluk eritrosit (hemoliz sonucu); 2. Gölge, karartı (Röntgen filmindeki gölge veya karartı gibi).

Gölge gölge

golge

V.GÖLGELE:N.GÖLGE

gölge

Bak. "trailer aircraft".

i. 1. gölge: The shadows of the trees had begun to lengthen. Ağaçların gölgeleri uzamaya başlamıştı. 2. (of) zerre kadar, en ufak bir ...:

gölge(IBM)(MAC)(MS)

v.gölgele:n.gölge


Translate the English term shadow to other languages