Translate Alésage To Bulgarian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatem. (de alйser) 1. изглаждане, стругуване, шлифоване (вътрешността на цилиндър, цев); 2. вътрешен диаметър на цилиндър.Translate the French term alésage to other languages