Translate Conjunto To Bulgarian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate a 1. adj 1) съединен, свързан; тясно свързан; 2) смесен; 2. m 1) съвкупност, целокупност; 2) комплект, костюм; 3) ансамбъл, трупа; en ~ общо.Translate the Spanish term conjunto to other languages